Μετατραυματικό στρες C-PTSD

2019-02-06

What is Post Traumatic Stress Disorder? 

PTSD, or post traumatic stress disorder, is a well-documented condition in humans who have experienced traumatic situations. It can result in sleep disturbances, generalized anxiety, hypervigilance, depression, and irritability. More recently, this disorder was also recognized in dogs. canine post traumatic stress disorder, or C-PTSD, was first recognized by the military in dogs returning home from war. It is similar enough to human PTSD in behavior and responses to treatment that testing executed to help treat canine PTSD can often be converted into treatments for people as well. Dogs who experience traumatic events can develop the condition known as post traumatic stress disorder, or PTSD. This can be treated using behavior modification, sometimes combined with anti-anxiety medications. 

Symptoms of Post Traumatic Stress Disorder in Dogs 

PTSD symptoms in humans are primarily cerebral by nature, signs like reoccurring thoughts, re-experiencing the event, and a distorted sense of self. As dogs are unable to explain to us what they are thinking or experiencing, we have to try and speculate these things from their behaviors.

Behaviors that can indicate C-PTSD include: 

 1. Avoiding familiar areas 
 2. Barking 
 3. Fear urination during greetings 
 4. Hiding 
 5. Hypervigilance 
 6. Out of proportion aggressive behaviors 
 7. Shaking or trembling 
 8. Shying away from people 
 9. Unwarranted stress reaction 

Severe stress reactions in dogs can include

 1. Tail down or between legs 
 2. Ears back 
 3. Dilated pupils 
 4. Lowered body 
 5. Rapid breathing

Canine Healing


© Canine Healing Europe, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε