Ειδικά προγράμματα αποκατάστασης

Κατηγορίες θεραπειών

 • ANXIETY, FEARS & PHOBIAS - ΑΓΧΟΣ, ΦΟΒΟΙ & ΦΟΒΙΕΣ
 • GETTING ALONG BETTER WITH OTHERS - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ
 • LEARNING & PERFORMANCE - ΜΑΘΗΣΗ & ΑΠΟΔΟΣΗ
 • SEPARATION ANXIETY & OVER-ATTACHMENT - ΑΓΧΟΣ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΥ & ΥΠΕΡ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΣΗ
 • SHELTER, RESCUE & RE HOME DOGS - ΣΚΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΣΩΘΕΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΟ ΣΠΙΤΙ
 • PUPPIES & ADOLESCENT DOGS - ΚΟΥΤΑΒΙΑ & ΝΕΑΡΑ ΣΚΥΛΙΑ
 • AGING, ILLNESS, AND LOSS - ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΑ, ΑΡΡΩΣΤΑ, ΑΠΩΛΕΙΑ
 • INTACT & BREEDING DOGS - ΜΗ ΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ & ΣΚΥΛΙΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
 • TRAVEL & MOVING - ΤΑΞΙΔΙΑ & ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

32 Εξειδικευμένα Προγράμματα

 1. Confidence Plus - for improved self confidence, self assurance, and resilience
 2. Confidence - for improved confidence and can-do attitude
 3. Easy Rider - for dogs that stress and panic over car rides
 4. Edge Off - for hormone-associated anxiety and edginess
 5. Equilibrium - to reduce confrontational behaviour driven by fear and stress
 6. Fear & Suspicion - for fear, mistrust, and defensiveness, especially when under stress
 7. High Anxiety- fear & anxiety - relief for responsible, "on the job" type dogs
 8. Dominance & Territoriality - for bossy, bullying, domineering behaviour
 9. Very Scary Things- for fears, phobias, and general anxiety
 10. Calm- for excessive nervous energy in high-strung dogs
 11. I'll Be Back- for anxiety, panic, and/or loss of control when separated
 12. Poise - for extreme fear with panic and loss of control
 13. Renew - for fearful dogs with deep emotional trauma
 14. Travel Calm - for stress, anxiety, and restlessness while travelling
 15. Teenage Weirds - for adolescent insecurity with boundary testing
 16. Social Ease - to maximize confidence and sociability
 17. Moderation - for overbearing, controlling, easily-aggravated dogs
 18. Hyper Drive - for over-stimulation and over-arousal
 19. Crossover - for lack of confidence and fear of failure
 20. Enthusiasm - for periodic lack of attitude and loss of focus
 21. Focus - for distractibility due to hectic environment
 22. Get Up & Go - for improved energy, stamina, and eagerness
 23. Golden Years - for improved confidence, clarity, and energy in the older dog
 24. Grief - to help process sadness and grief due to loss
 25. Happy Trails -improves adaptability to change of home or environment
 26. Harmony - for jealous, intolerant, resentful behaviour in dogs
 27. Lovesick Puppy - for male dog frustration, pining & obsessing
 28. Over Attachment - for clingy, needy, overly dependent dogs
 29. Over Protective - for controlling, possessive, owner-guarding behaviour
 30. Recovery - promotes emotional healing from illness or injury
 31. Stamina -supports your dog's ability to maintain energy and focus
 32. Tolerance - for periodic grumpy, intolerant behaviour
© Canine Healing Europe, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε