Αλλαγή στην αντίληψη της εκπαίδευσης.

2016-12-18

Σε πρόσφατη έρευνα (Οκτώβριος 2006) που πραγματοποιήθηκε από το APDT η παγκόσμια κοινότητα των εκπαιδευτών υπεράσπισε (σε μία καταγραφή 193 σελίδων) την συνεχή αυξητική τάση για αποστροφή της βίας και την υιοθέτηση των συγχρόνων μεθόδων εκπαίδευσης.

Παρακάτω παραθέτουμε κάποια από τα αποτελέσματα της έρευνας που μπορούν να είναι κατανοητά από τον απλό ιδιοκτήτη.

Στην ερώτηση με ποια συχνότητα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές φαγητό.

Σταθερά απάντησε το 43%

Σχεδόν πάντα το 49%

Στην ερώτηση με ποια συχνότητα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ανταμοιβές ζωής.

Σταθερά απάντησε το 54%

Σχεδόν πάντα το 30%

Στην ερώτηση με ποια συχνότητα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές πνίχτες.

Ποτέ απάντησε το 82%

Σπάνια το 14%

Στην ερώτηση με ποια συχνότητα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές ηχητικά κολάρα.

Ποτέ απάντησε το 78%

Σπάνια το 16%

Στην ερώτηση με ποια συχνότητα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτές κολάρα που ψεκάζουν citronella

Ποτέ απάντησε το 56%

Σπάνια το 26%

Από την επεξεργασία των στοιχείων των ερωτηθέντων προκύπτει ότι.  Το 90% είναι γυναίκες.


The CBE